Wilders is geen man van het volk

Wilders doet zich voor als politicus die opkomt voor de ‘gewone Nederlander’, volgens Rutte is de partij zelfs ‘hartstikke links.’ Wie voorbij de retoriek naar Wilders’ stemgedrag kijkt ziet echter dat zijn partij op ‘sociale’ punten altijd het tegenovergestelde doet van wat hij zegt.

‘Ik ga niet op de avond van de verkiezingen zeggen dat de AOW geen breekpunt meer is, dat zou kiezersbedrog zijn. 65 is 65.’ sprak Geert Wilders op de verkiezingsavond in 2010 tegen Paul Witteman. Echter kwam hij de volgende dag direct op zijn uitspraak terug: Wilders reduceerde zijn eerder ogenschijnlijke standvastige belofte tot ‘iets wat slechts belangrijk is voor de PVV’. Hij ondertekende een coalitieakkoord waarmee de AOW leeftijd naar 66 ging en pleegde daarmee toch kiezersbedrog, en niet voor het laatst.


Stemgedrag

Het stemgedrag van de PVV is op sociale onderwerpen tegenstrijdig de standpunten die de partij in verkiezingscampagnes inneemt. In de campagne is de (ouderen)zorg Ă©Ă©n van de sterk terugkerende onderwerpen waar de PVV zich op probeert te profileren. Wilders’ nummer twee, Fleur Agema, wordt voor dit onderwerp opgeworpen. Agema beweerde in een duo-interview met Renske Leijten (SP) in Trouw 10 februari jl. dat zij en de SP vaak op Ă©Ă©n lijn zitten.  ‘Ach, het verschil tussen SP en PVV is helemaal niet zo groot. Dat gaat alleen over grenzen open of grenzen dicht.’

Met uitspraken als deze werpt de PVV zich op als een weliswaar xenofobische, maar toch sociale partij. Niets is minder waar. Zo stemde de PVV fractie in de afgelopen periode bijvoorbeeld voor hogere eigen bijdragen en voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Ze stemden tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie en tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg. Bovendien kwam in 2014 de PVV zelfs met het idee om wanbetalers zorg te weigeren. PVV-Kamerlid Reinette Klever liet destijds aan RTL Nieuws weten: “Notoire wanbetalers die weigeren te betalen, niet meewerken aan een schuldhulpverleningstraject en intussen wel alle zorg ontvangen maken misbruik van ons solidaire zorgsysteem.”

In een tijd waarin meer dan 100.000 mensen mede door de marktwerking (waar de PVV voorstander van is) hun zorgverzekering en eigen risico niet kunnen betalen, zal dit voorstel desastreuze gevolgen hebben. En dit is nog maar een greep uit het afbraakbeleid op zorg van de PVV.

Maar ook op andere sociale thema’s stemde de PVV niet sociaal en solidair: zo werd er bijvoorbeeld gestemd vóór de verlaging van de huurtoeslag. En ook vóór huurverhogingen, vóór de verhuurdersheffing en vóór het verkopen van sociale huurwoningen. Hoe mensen hun hogere huren moeten bekostigen is dan ook niet duidelijk.

Ook kwam PVV kamerlid Machiel de Graaf vorig jaar met een motie om cao’s niet meer bindend te maken en wil de PVV grote groepen — zoals jongeren zonder diploma, migranten die nog geen 10 jaar in Nederland wonen en boerka dragende vrouwen — uitsluiten van het recht op bijstand.

Naast het AOW debacle stemt de PVV vaker tegen zijn eigen stokpaartjes. In 2010 stemde de PVV in de Haagse gemeenteraad voor de privatisering van de HTM. Dit vanuit hun gedoogsteun naar de VVD en CDA die sterk voor privatisering van het OV zijn. Raadslid Richard de Mos zei tijdens het debat: ‘Als raadslid ben ik tegen aanbesteding, als Tweede Kamerlid moet ik voor zijn.’ De privatisering ging uiteindelijk niet door, maar niet ondanks de PVV.  

Verkiezingsprogramma

Geert Wilders presenteert zichzelf als ‘man van het volk’ die Nederland ‘weer van de Nederlanders’ gaat maken. Om zijn plannen te bewerkstelligen is er een verkiezingsprogramma van maar liefst Ă©Ă©n A4 opgesteld. De punten lijken helder, maar zijn op het ‘Islamstandpunt’ geen van allen toegelicht of concreet uitgewerkt, laat staan doorgerekend. Er worden wel vage getallen van winst en verlies genoemd, maar hier zijn geen berekeningen voor te vinden. Buiten het feit dat het verkiezingsprogramma praktisch onmogelijk uitvoerbaar is (hoe controleer je bijvoorbeeld of niemand meer een Koran thuis heeft?), betekent het uitvoeren van het verkiezingsplan volgens de berekeningen van de Correspondent een financiĂ«le strop voor Nederland en zijn dus onuitvoerbaar.


De profilering van Geert Wilders staat dus haaks tegen het stemgedrag van hem en zijn kamerleden. De media, maar ook Wilders zelf leggen hun aandacht vooral op zijn racistische ideeën en uitspraken waardoor hij weg lijkt te komen met zijn neo-liberale stemgedrag. Volgens Wilders zijn de moslims en andere minderheden zoals vluchtelingen de oorzaak van alle (sociale)problemen, terwijl hij die door zijn neoliberale beleid zelf creëert en in stand houdt. Het bestrijden van Wilders en zijn PVV is dus niet alleen noodzakelijk om een steeds racistischer wordend klimaat in Nederland te bestrijden, maar ook voor de situatie van alle werkende mensen in het land. Als Wilders in een coalitie komt en zijn beleid kan uitvoeren, wordt iedereen daar het slachtoffer van.

 

Sterven met subsidie

Om plantaardig eten te stimuleren, looft staatssecretaris van Dam van Economische Zaken 1,2 miljoen euro uit voor de ‘New Food Challenge’ ; een soort prijsvraag waarbij bedrijven gestimuleerd worden om nieuwe vleesvervangers te ontwikkelen. Op papier een fantastisch idee natuurlijk, met een financiĂ«le prikken plantaardig eten stimuleren. Maar die zelfde staatssecretaris looft ook ‘financiĂ«le prikkels’ uit aan boeren om hun gezonde ‘productiekoeien’ af te slachten. Wat een contradictie.

Binnenkort krijgt een boer €1200 per gedode koe (!), om de algehele veestapel in Nederland terug te dienen. Dit moet van de Europese Unie, omdat Nederland te veel mest produceert. Tot 2015 gold er een melkquotum tegen overproductie, maar dit werd afgeschaft zodat Nederland beter kon concurreren tegen goedkopere buitenlandse producenten. Dit wordt nu teruggedraaid, met als gevolg dat 60.000 gezonde koeien nu dus gedood dienen te worden. Dit komt neer op een subsidie van in totaal 72 miljoen euro. Waarom wordt dit bedrag niet geïnvesteerd in duurzame oplossingen, en wordt de koeienstand niet op een wat natuurlijkere manier teruggedrongen?

Terwijl mensen bij bosjes vegetariër worden na het lezen van het artikel van Rutger Bregman artikel op de Correspondent, zet de overheid dus nog een tandje bij met de sterfsubsidie. Zoals eerder genoemd zijn deze koeien nog kerngezond en in de bloei van hun leven. Sommige koeien zijn bij slacht zelfs nog zwanger, waardoor het kalfje een langzame, pijnlijke verstikkingsdood  En zelfs vanuit een winstoogpunt slaat het slachten nergens op: deze koeien produceren nog gewoon melk.

Weer worden dieren het slachtoffer van liberale projecten zoals de Europese Unie. Een koe (en elk willekeurig ander dier in de vee-industrie) wordt gereduceerd tot slechts een productiemiddel of een product, en zolang er winst te behalen valt en er met subsidies gestrooid wordt zal hier niet snel verandering in komen. Het is daarom belangrijk dat de verandering van onderaf ingezet wordt, en een plantaardige levensstijl zicht verder verspreidt.

koei

Stop de haat! Protest tijdens inauguratie Trump

Een tiental organisaties bundelt op 20 januari de krachten in een gezamenlijk protest onder de leus ‘Stop de haat! Samen tegen Trump en Wilders!’ Op de dag van Trumps inauguratie demonstreren wij met honderden mensen van de Dam naar het Amerikaans consulaat op Museumplein. Onze coalitie spreekt zich uit tegen racisme, seksisme en bezuinigingsbeleid.

 

Anne Fleur Dekker: ‘Door heel de Verenigde Staten en in Europa gaan die dag mensen de straat op tegen Trump en zijn miljardairskabinet. Met het protest willen we laten zien dat we solidair zijn met feministen, black lives matter activisten en vakbondsleden daar.’

 

Thomas Hofland: ‘Niet alleen in de Verenigde Staten zien we de opkomst van rechts. In Nederland is Wilders de grootste in peilingen. Hij kanaliseert de woede over jaren aan bezuinigingsbeleid naar moslims en vluchtelingen. Daar moet een einde aan komen.’

 

Het protest is een initiatief van antiracismecoalitie Comité 21 Maart en wordt gedragen door een tiental organisaties.

 

Zie voor meer informatie de website van de coalitie: www.stopdehaat.nu

En de evenement-pagina: https://www.facebook.com/events/648113705389889/

prot

Noord-Holland: pak je verantwoordelijkheid voor groene energie!

Het Noord-Hollandse provinciebestuur houdt Amsterdam tegen om een windmolenpark te plaatsen in de stad. Dit is zeer kwalijk, aangezien diezelfde gemeente nog steeds (semi-gedwongen) gebruik maakt van energieleverancier E.ON, een grote kolencentrale exploitant die onlangs nog een nieuwe kolencentrale plaatste op de Maasvlakte. Bovendien zijn de Amsterdamse groencertificaten niet helemaal op orde.

Het milieu gaat drastisch zichtbaar achteruit, en daaruit voorkomend is het klimaatakkoord van Parijs voortgekomen. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland moeten zich ook aan de doelen die zijn verbonden aan dit akkoord houden. Niet alleen omdat het akkoord bindend is, maar omdat het hier gaat om de (groene) toekomst van onze hoofdstad. Inwoners van de stad, en mensen die de stad een warm hart toedragen hebben daarom de handen ineengeslagen om zich in te zetten vóór de komst van een windmolenpark in Amsterdam door middel van een petitie en een fietsparade op zaterdag 19 november.

De provincie Noord-Holland moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Amsterdam is al zes jaar bezig met het proberen te realiseren van het windmolenpark. De gemeente heeft dan ook groot gelijk dat het nu naar de rechter stapt, Amsterdam zou als onze hoofdstad immers een voorbeeldfunctie moeten vervullen op het gebied van duurzame ontwikkeling en energie. De gemeente zelf is dus zeer welwillend op het gebied van duurzaamheid, maar de provincie houdt hen tegen door middel van de bestaande, absurde regels.

Zo bestaat er een zogenaamde opkoopregeling: iedereen die een windmolen wil bouwen moet twee verouderde ‘horizonvervuilende’ windmolens elders in de provincie opkopen en slopen. Door deze regeling kunnen de bezitters van die oude molens ze extra duur verkopen, omdat de gegadigden voor die oude turbines niet echt in de rij staan.

Bovendien mogen de windturbines alleen in groepjes van minimaal zes stuks in een rechte lijn gebouwd worden en moeten ze minimaal 600 meter van bebouwing af staan. Dit gaat vrij lastig in een stad als Amsterdam. De stad wil er 25 bouwen in het havengebied, en de provincie staat er nu slechts 5 toe (hoe dan?).

Noord-Holland is doorgeslagen in zijn taak om het ‘landschap te beschermen’ door middel van strenge regels voor het bouwen van windturbines. Natuurlijk is dit een belangrijke taak voor de provincie, maar het industriĂ«le havengebied is een zodanig uniek terrein dat het zijn eigen regels zou moeten kennen. De provincie moet hier op inspelen door uitzonderingen voor steden te creĂ«ren om niet achter te blijven in de facilitering  van groene energie initiatieven binnen de provincie. De starre houding van de provincie is niet alleen schadelijk voor Amsterdam en Noord-Holland zelf, maar ook voor Nederland in zijn geheel.

 

 

Kom dus 19 november naar de fietsparade en laat van je horen, als Amsterdammer, Noord-Hollander, Nederlander of Wereldburger! Want dit is een zaak dat invloed heeft op ons allemaal.

Teken de petitie hier
zie hier de Facebookpagina van het collectief en
hier van het evenement.

windturbine

 

Mooi dons is wĂ©l lelijk: stop hiermee C&A!

Gister liep ik tot mijn grote schrik langs een nieuwe etalage van de C&A in Hilversum waar een paar felgekleurde jasjes de winkelingang sierden. Niets mis mee, totdat ik zag dat het hier ging om donsjasjes met een zogenaamd ‘RDS’ keurmerk. C&A laat het voorkomen alsof het hier gaat om ‘ethisch verantwoord’ en ‘goed’dons gaat. Echter is dit keurmerk schone schijn: slechts 50% van de dons hoeft maar van een eerlijke ganzenboerderij te komen, de rest maakt niet uit.

De dons komt bovendien meestal uit Oost-Europa of Azië, waar de regels omtrent milieu en dierenwelzijn geen hoge standaard kennen. De ganzen worden gedwongen, met een soort trechter gevoerd. Vervolgens worden de veren er levend en zonder verdoving uit getrokken, wat onnoemelijk veel pijn geeft aan de dieren en diepe wonden achterlaat. Bovendien is de donsindustrie vervuilend, en leven de dieren in veel te kleine kleine hokken.

Ik belde C&A om een toelichting en verantwoording, maar de (overigens zeer correcte) klantenservice medewerkster liet mij weten dat de woordvoerder mij komende maandag terugbelt. Ik ben benieuwd. Begin volgende week ga ik flyeren bij het C&A filiaal in Hilversum, zodat de consument dit ook weer en een paar keer nadenkt voordat hij zo’n jas koopt. Synthetische materialen zijn een warm en betaalbaar alternatief voor dons.

Zie hier het rapport van PETA, inclusief filmpje

dons

De betreffende etalage

Nieuw programma: eet je dierenvriend op

Productiehuis Tuvalu komt met een nieuw programma: BN’ers moeten een aantal weken in tweetallen een intensieve reis maken, en hebben daarbij de verantwoordelijkheid over een geit (of ander levend dier zoals een varken). Aan het einde van de reis moeten de BN’ers hun nieuwe vriend opeten, en het vlees delen met de bevolking.

Dit idee klinkt natuurlijk weerzinwekkend, maar volgens producent Tuvalu dient het programma om bewustzijn te creëren bij televisiekijkend Nederland. Immers, men eet klakkeloos dieren (uit de bio-industrie) op, maar weigeren het om hun eigen dieren iets aan te doen. Dit is hypocriet.

Ik ben benieuwd naar het programma, maar ik heb er gemende gevoelens bij. Als veganist keur ik natuurlijk het eten van dieren compleet af, maar misschien heiligt in dit geval het doel de middelen en voorkomt de uitverkoren geit de dood van velen andere dieren. Het programma zou perfect zijn als de geit, net zoals bij de donorshow, gratie krijgt en het programma een hoax blijkt te zijn. Dan is vega-Nederland waarschijnlijk zeer tevreden, en zijn er hopelijk een hoop vegetariërs/veganisten bijgekomen. Stay tuned.

Ik ben gebrandmerkt

Toen ik mij liet ‘brandmerken’, deed ik dat compleet wakker en met mijn volle verstand. Natuurlijk ben ik niet echt gebrandmerkt, maar wel getatoeĂ«erd voor het leven. Ik heb namelijk op mijn linkerarm het getal ‘269’ vereeuwigd.

269 was een kalf uit de Israëlische melkindustrie, die een paar dagen voor zijn slacht is gered door een aantal activisten. 269 leeft nog steeds, en uit eerbetoon naar hem en alle andere anonieme dieren uit de bio-industrie hebben ik en duizenden andere veganisten over de gehele wereld een tattoo of brandmerk, gelijkend op die die worden toegepast in diezelfde bio-industrie. Wij zien ons niet als beter, maar als gelijk aan hen.

Ik heb mezelf en televisiekijkend Nederland beloofd om mij nĂłg activistischer op te stellen, en dit is naar mijn inziens een mooie manier. De tattoo roept namelijk vragen op, en is een mooi uitgangspunt voor een goed gesprek over bijvoorbeeld de melkindustrie.

Ik heb me getatoeëerd na de opnames van Rot Op afgelopen zomer, en ik ben me er compleet bewust van dat de tattoo permanent is (ik heb er meerdere), maar ik ben er dan ook zeker van dat ik deze tattoo altijd zal koesteren. Solidariteit met (alle) dieren is iets wat tot diep in mijn aderen reikt, en altijd zo zou blijven. De visserij en vooral de mega-stal die ik bezocht heb, hebben dit voor mij bevestigd.

Voor meer mooie voorbeelden verwijs ik je graag door naar dit album

269

 

Verslag informerende avond statushouders

Afgelopen donderdag 6 oktober vond een informerende avond plaats, georganiseerd door GroenLinks en PvdA,  over de opvang van statushouders. Beide fracties vinden dat dit op een goede manier moet gebeuren en dat het van belang is om er goed over geïnformeerd te worden. Er waren een aantal gastsprekers uitgenodigd die ervaring hebben met het onderwerp.

De eerste spreker, Nathalie Boerebach, sprak vanuit haar ervaring als werkende bij de koepel van woningcoöperaties Aedes en haar langdurige professionele betrokkenheid bij asielzoekers en statushouders. Zij informeerde de aanwezigen over verschillende inzichten op het gebied van asielhuisvesting. Hier kwamen interessante ideeĂ«n uit, zoals een ‘asielhotel’, of bijvoorbeeld het combineren van statushouders met bouw-ervaring met huizen die renovatie nodig hebben en het plaatsen van statushouders met een bepaalde achtergrond in een bepaalde gemeente (denk bijvoorbeeld aan media-mensen in Hilversum!).

Vervolgens sprak Lian Priemus enthousiast over haar inwonersinitiatief HOOST in Amsterdam-Oost, waarbij ze in samenwerking met de buurt 30 asielzoekers hebben gehuisvest in een leegstaand pand. Het was mooi om te horen hoe de buurt zich inzette voor deze asielzoekers, terwijl de inwoners in eerste instantie wat sceptisch waren. Het blijkt dat als de buurt actief betrokken wordt bij de opvang, en deze opvang ook niet zo massaal is, er veel mooie initiatieven kunnen ontstaan en begrip en participatie goed op te brengen zijn. In deze hoedanigheid sprak ook Thijs Reuten, stadsdeelbestuurder in Oost, over waar hij tegen aanliep bij dit initiatief. Het COA was het niet helemaal eens met deze vorm van opvang buiten hun om, maar ging later (door het gewoon te doen), toch een soort van mee.

Als laatste sprak Maarten Goezinnen vanuit zijn werkzaamheden bij vluchtelingenwerkgroep Gooi&Vecht, over hoe de opvang en integratie van statushouders nu in de gemeente is geregeld.

Het was een zeer informatieve avond die hoop biedt voor de toekomst en die eindigde met een mooie korte discussie. Een veelgehoorde conclusie was dat gemeenten en het COA burgers de ruimte moeten geven (en helpen) om initiatieven te laten ontstaan. Bij kleine opvang en huisvesting hebben niet alleen de statushouders belang, maar het is ook voor buurtbewoners beter te behappen. Verder is verspreiding van opvang belangrijk. Het COA heeft zich aan een ‘verdeelsleutel’ te houden wat betreft het plaatsen van bepaalde personen, maar hier kunnen eventuele oplossing voor gezocht worden. Belangrijk is nu om, in samenspraak en samenwerking met gemeente, de bewoners en de statushouders, in Hilversum de mogelijkheden te bekijken om initiatieven te laten ontstaan en deze ook de kans te geven. Daar heeft iedereen baat bij.

Nabeschouwing ‘Rot op met je Milieu’, afl. 4 + serie

De grote finale: plastic!

Ik vond dit persoonlijk Ă©Ă©n van de leukste afleveringen om te zien. Roxanne en ik droegen bij naar een onderzoek naar afval scheiden. Super leerzaam en bevestigend: we zijn slecht in afval scheiden. Ik hoop dat de betreffende gemeente iets doet met de onderzoeksresultaten.

De andere kandidaten gingen aan de slag met afval in de zee. Hajo vindt het een mooi nieuw ecosysteem, maar ik ben het eens met Susanne: dit kan niet. De natuur kan zich inderdaad aanpassen aan nieuwe omstandigheden, maar veel dieren en planten soorten sterven nu uit, door ons toedoen.

Hajo en ik gingen naar Peter Smith om te jagen op plastic. Super tof! Als een kwart van alle Nederlanders Ă©Ă©n stuk afval op te rapen ligt er niks meer. Zo zie je dat een kleine handeling veel impact kan hebben. Echter is zwerfafval natuurlijk niet het enige milieuprobleem, maar het is mooi om te zien dat iemand zich zo inzet. Peters positiviteit werkt aanstekelijk. Gewoon doen! Ik schrok wel van de 10.000 plastic flesjes die iedere seconden in de zee belanden, echt ongelooflijk. Ik schrok ook van de beelden van de vogels vol plastic op Texel, het is onverantwoordelijk wat wij als mensen de dieren en onze planeet aan doen.

Ons huis is vol! We hebben de laatste paar dagen niet meer kunnen douchen omdat onze tank vol zit. De woonkamer ligt ook vol met ‘CO2’ ballonnen. Ik besloot ons afval nog na te scheiden, omdat er te veel niet klopte. Het eten wat nog niet aangebroken was hebben we naar de voedselbank gebracht en aan de buren uitgedeeld, en we hebben onze meubels naar de kringloop gebracht. Uiteindelijk hebben we 5 zakken rest overgehouden, wat me best tegenviel: dit had vĂ©Ă©l minder gekund. Maar er rekening mee houdend met wie ik in een huis heb geleefd voor twee weken had het ook veel Ă©rger gekund.

Ik ben zeer tevreden over het programma. Natuurlijk is er veel geknipt, maar ik denk dat we alle zes heel goed overkwamen. Ook ben ik vooral blij met wat we gedaan hebben: het heeft me gesterkt in mijn mening en activisme en ik ben blij dat het getoond wordt aan het grote publiek (denk aan de visserij, de bio-industrie en het ongescheiden afval). Ik kreeg mega veel positieve reacties op internet van mensen uit het hele land dat ze geĂŻnspireerd zijn geraakt om duurzamer te gaan leven en om minder vlees te eten. Fantastisch!

En ik? Ik ga zo door. Ik blijf als activist actief, zowel online als offline. Mensen blijf ik inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu, maar ook de overheid kan wakker geschud worden. Het moet de consument immers makkelijker gemaakt worden. Om me te volgen kan je deze blog in de gaten houden maar ook mijn Twitter  en  Facebook volgen.

Voor nu wil ik vooral de EO bedanken voor het mooie programma en mijn medekandidaten veel goeds toewensen voor de toekomst. Wij komen wel op onze pootjes terecht, en de Aarde ook. Daar ben ik van overtuigd.

milieu

Nabeschouwing ‘Rot op met je Milieu’, afl 3.

Poep en plas, dat was het thema deze week. Lekker dan. Ons toilet is afgesloten en en hebben nu een compost toilet! Dat zit overigens prima, maar ik kan me voorstellen dat de rest er niet echt blij mee is. Het was trouwens wel moeilijk om in mekaar te zetten. En we hebben nu een wasmachine, superfijn aangezien al mijn kleding inmiddels super vies is. Deze handwasmachine bespaart veel water en elektriciteit, en mijn kleding werd echt super schoon! Ik had medelijden met Hajo en Suus die plas moesten ophalen op Lowlands.

Ik was net bijgekomen van het vissen, toen ik te horen kreeg dat we naar een megastal in Brabant gingen. Het vermoeden had ik al deze week dat er zo iets zou gebeurden. Ik vond het vreselijk om te zien: de ‘raperack’ en kraamkooien waar de damesvarkens vastliggen en misbruikt worden als een biggetjesmachine. De knorretjes op weg naar de slacht werden voor onze ogen geschopt en geslagen. In de kraamkooien lagen dode biggetjes. De boer beweert dan ook nog eens dat hij veel respect heeft voor de varkens, en de dieren gelijk zet aan mensen (blijkbaar is een megastal een soort flat). Bah. Ik heb deze stallen natuurlijk al vaker op beeld gezien, maar om dit in echt te zien was heel erg confronteren. Ik ben blij en trots dat ik hier zelf niet aan bijdraag. Als je hier meer over wilt weten, raad ik je de documentaire ‘Earthlings‘ aan.

De vleesindustrie is Ă©Ă©n van de meest vervuilende industrieĂ«n. Er is een mega mestoverschot. Boer Mark bagatelliseren dat ‘omdat hij zijn mest naar zijn zwager brengt’. De vraag naar goedkoop vlees moet omlaag. Dit kan als de consument bewuster inkoopt (minder vlees en biologisch). De overheid kan hier aardig bij helpen door bijvoorbeeld een vleestax in te stellen.

Voor onze barbecue mocht ik gelukkig wat vega inkopen doen. Ik ben blij dat ik wel even mijn veganistische-zegje kon doen (had natuurlijk veel meer kunnen vertellen, maar er is beperkt tijd). Jetse vindt vrijheid belangrijker dan duurzaamheid, dit begrijp ik niet. De overconsumptie (in het Westen) zorgt er voor dat het nu 2 voor 12 (of misschien al over 12) is. En dat is helaas de waarheid, of die nou leuk is of niet.

Werken in het riool was verrassend leuk! Het is echt tof om mee te lopen met Waternet en ik kijk voortaan echt anders naar mijn rioolbelasting. Deze mannen en vrouwen doen ontzettend belangrijk werk, omdat men van alles in het riool gooit zonder na te denken (tampons, afvalresten). Ik snapte best dat Roxanne het riool niet in durfde, maar ik vond het wel jammer dat ze niet meehielp omdat zij zelf veel in het riool gooit. Ik schrok het meeste van de grote ‘stenen’ samengeklonterd vet. Ik was trouwens de eerste vrouw in die catacombe onder het Vondelpark! Echt een mijlpaal, vond ik zelf (en zo’n pak is best wel tof).

Eenmaal thuis bleek ons toilet dus stuk, maar ‘gerepareerd’ door Hajo! Ons huis loopt steeds verder vol met afval, er is geen water meer om te douchen (!) en de CO2 ballonnen nemen steeds meer ruimte in. Vandaag 14-10 wordt een interessante aflevering over plastic, en we gaan zien wat er van ons huis geworden is. Ben benieuwd.

Kijk hier terug

Ik ben trouwens op pad geweest voor Radio1 naar een milieustraat in Zwolle. Dit kan je hier terugluisteren (aanrader!).

 

varken.png