Categorie: Geen categorie

Wilders is geen man van het volk

Wilders doet zich voor als politicus die opkomt voor de ‘gewone Nederlander’, volgens Rutte is de partij zelfs ‘hartstikke links.’ Wie voorbij de retoriek naar Wilders’ stemgedrag kijkt ziet echter dat zijn partij op ‘sociale’ punten altijd het tegenovergestelde doet van wat hij zegt.

‘Ik ga niet op de avond van de verkiezingen zeggen dat de AOW geen breekpunt meer is, dat zou kiezersbedrog zijn. 65 is 65.’ sprak Geert Wilders op de verkiezingsavond in 2010 tegen Paul Witteman. Echter kwam hij de volgende dag direct op zijn uitspraak terug: Wilders reduceerde zijn eerder ogenschijnlijke standvastige belofte tot ‘iets wat slechts belangrijk is voor de PVV’. Hij ondertekende een coalitieakkoord waarmee de AOW leeftijd naar 66 ging en pleegde daarmee toch kiezersbedrog, en niet voor het laatst.


Stemgedrag

Het stemgedrag van de PVV is op sociale onderwerpen tegenstrijdig de standpunten die de partij in verkiezingscampagnes inneemt. In de campagne is de (ouderen)zorg één van de sterk terugkerende onderwerpen waar de PVV zich op probeert te profileren. Wilders’ nummer twee, Fleur Agema, wordt voor dit onderwerp opgeworpen. Agema beweerde in een duo-interview met Renske Leijten (SP) in Trouw 10 februari jl. dat zij en de SP vaak op één lijn zitten.  ‘Ach, het verschil tussen SP en PVV is helemaal niet zo groot. Dat gaat alleen over grenzen open of grenzen dicht.’

Met uitspraken als deze werpt de PVV zich op als een weliswaar xenofobische, maar toch sociale partij. Niets is minder waar. Zo stemde de PVV fractie in de afgelopen periode bijvoorbeeld voor hogere eigen bijdragen en voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget. Ze stemden tegen een inkomensafhankelijke zorgpremie en tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg. Bovendien kwam in 2014 de PVV zelfs met het idee om wanbetalers zorg te weigeren. PVV-Kamerlid Reinette Klever liet destijds aan RTL Nieuws weten: “Notoire wanbetalers die weigeren te betalen, niet meewerken aan een schuldhulpverleningstraject en intussen wel alle zorg ontvangen maken misbruik van ons solidaire zorgsysteem.”

In een tijd waarin meer dan 100.000 mensen mede door de marktwerking (waar de PVV voorstander van is) hun zorgverzekering en eigen risico niet kunnen betalen, zal dit voorstel desastreuze gevolgen hebben. En dit is nog maar een greep uit het afbraakbeleid op zorg van de PVV.

Maar ook op andere sociale thema’s stemde de PVV niet sociaal en solidair: zo werd er bijvoorbeeld gestemd vóór de verlaging van de huurtoeslag. En ook vóór huurverhogingen, vóór de verhuurdersheffing en vóór het verkopen van sociale huurwoningen. Hoe mensen hun hogere huren moeten bekostigen is dan ook niet duidelijk.

Ook kwam PVV kamerlid Machiel de Graaf vorig jaar met een motie om cao’s niet meer bindend te maken en wil de PVV grote groepen — zoals jongeren zonder diploma, migranten die nog geen 10 jaar in Nederland wonen en boerka dragende vrouwen — uitsluiten van het recht op bijstand.

Naast het AOW debacle stemt de PVV vaker tegen zijn eigen stokpaartjes. In 2010 stemde de PVV in de Haagse gemeenteraad voor de privatisering van de HTM. Dit vanuit hun gedoogsteun naar de VVD en CDA die sterk voor privatisering van het OV zijn. Raadslid Richard de Mos zei tijdens het debat: ‘Als raadslid ben ik tegen aanbesteding, als Tweede Kamerlid moet ik voor zijn.’ De privatisering ging uiteindelijk niet door, maar niet ondanks de PVV.  

Verkiezingsprogramma

Geert Wilders presenteert zichzelf als ‘man van het volk’ die Nederland ‘weer van de Nederlanders’ gaat maken. Om zijn plannen te bewerkstelligen is er een verkiezingsprogramma van maar liefst één A4 opgesteld. De punten lijken helder, maar zijn op het ‘Islamstandpunt’ geen van allen toegelicht of concreet uitgewerkt, laat staan doorgerekend. Er worden wel vage getallen van winst en verlies genoemd, maar hier zijn geen berekeningen voor te vinden. Buiten het feit dat het verkiezingsprogramma praktisch onmogelijk uitvoerbaar is (hoe controleer je bijvoorbeeld of niemand meer een Koran thuis heeft?), betekent het uitvoeren van het verkiezingsplan volgens de berekeningen van de Correspondent een financiële strop voor Nederland en zijn dus onuitvoerbaar.


De profilering van Geert Wilders staat dus haaks tegen het stemgedrag van hem en zijn kamerleden. De media, maar ook Wilders zelf leggen hun aandacht vooral op zijn racistische ideeën en uitspraken waardoor hij weg lijkt te komen met zijn neo-liberale stemgedrag. Volgens Wilders zijn de moslims en andere minderheden zoals vluchtelingen de oorzaak van alle (sociale)problemen, terwijl hij die door zijn neoliberale beleid zelf creëert en in stand houdt. Het bestrijden van Wilders en zijn PVV is dus niet alleen noodzakelijk om een steeds racistischer wordend klimaat in Nederland te bestrijden, maar ook voor de situatie van alle werkende mensen in het land. Als Wilders in een coalitie komt en zijn beleid kan uitvoeren, wordt iedereen daar het slachtoffer van.

 

Nabeschouwing ‘Rot op met je Milieu’, afl. 4 + serie

De grote finale: plastic!

Ik vond dit persoonlijk één van de leukste afleveringen om te zien. Roxanne en ik droegen bij naar een onderzoek naar afval scheiden. Super leerzaam en bevestigend: we zijn slecht in afval scheiden. Ik hoop dat de betreffende gemeente iets doet met de onderzoeksresultaten.

De andere kandidaten gingen aan de slag met afval in de zee. Hajo vindt het een mooi nieuw ecosysteem, maar ik ben het eens met Susanne: dit kan niet. De natuur kan zich inderdaad aanpassen aan nieuwe omstandigheden, maar veel dieren en planten soorten sterven nu uit, door ons toedoen.

Hajo en ik gingen naar Peter Smith om te jagen op plastic. Super tof! Als een kwart van alle Nederlanders één stuk afval op te rapen ligt er niks meer. Zo zie je dat een kleine handeling veel impact kan hebben. Echter is zwerfafval natuurlijk niet het enige milieuprobleem, maar het is mooi om te zien dat iemand zich zo inzet. Peters positiviteit werkt aanstekelijk. Gewoon doen! Ik schrok wel van de 10.000 plastic flesjes die iedere seconden in de zee belanden, echt ongelooflijk. Ik schrok ook van de beelden van de vogels vol plastic op Texel, het is onverantwoordelijk wat wij als mensen de dieren en onze planeet aan doen.

Ons huis is vol! We hebben de laatste paar dagen niet meer kunnen douchen omdat onze tank vol zit. De woonkamer ligt ook vol met ‘CO2’ ballonnen. Ik besloot ons afval nog na te scheiden, omdat er te veel niet klopte. Het eten wat nog niet aangebroken was hebben we naar de voedselbank gebracht en aan de buren uitgedeeld, en we hebben onze meubels naar de kringloop gebracht. Uiteindelijk hebben we 5 zakken rest overgehouden, wat me best tegenviel: dit had véél minder gekund. Maar er rekening mee houdend met wie ik in een huis heb geleefd voor twee weken had het ook veel érger gekund.

Ik ben zeer tevreden over het programma. Natuurlijk is er veel geknipt, maar ik denk dat we alle zes heel goed overkwamen. Ook ben ik vooral blij met wat we gedaan hebben: het heeft me gesterkt in mijn mening en activisme en ik ben blij dat het getoond wordt aan het grote publiek (denk aan de visserij, de bio-industrie en het ongescheiden afval). Ik kreeg mega veel positieve reacties op internet van mensen uit het hele land dat ze geïnspireerd zijn geraakt om duurzamer te gaan leven en om minder vlees te eten. Fantastisch!

En ik? Ik ga zo door. Ik blijf als activist actief, zowel online als offline. Mensen blijf ik inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu, maar ook de overheid kan wakker geschud worden. Het moet de consument immers makkelijker gemaakt worden. Om me te volgen kan je deze blog in de gaten houden maar ook mijn Twitter  en  Facebook volgen.

Voor nu wil ik vooral de EO bedanken voor het mooie programma en mijn medekandidaten veel goeds toewensen voor de toekomst. Wij komen wel op onze pootjes terecht, en de Aarde ook. Daar ben ik van overtuigd.

milieu